Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Quản lí hồ sơ Cập nhật lại hồ sơ
Kì 1 Kì 2 Tìm K.diện Bổ sung

Điểm Kì 1 Kì 2 Cập nhật lại điểm
Phiếu Kì 1 Kì 2 CN Nhận xét tuần

Điểm trung bình Hạnh kiểm
Kì 1 Kì 2 Cả năm Sổ điểm

Thống kê Cập nhật mới
Kì 1 Kì 2 Cả năm Check

Nhắn tin Hỗ trợ thi
Hiệu trưởng Sổ liên lạc


HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG
Hướng dẫn chi tiết và xử lí các lỗi thường gặp khi sử dụng hệ thống phần mềm


TMT - QLNT: 1.5.2016

Thông tin các lớp

Chuyển báo cáo lên PGD

Hướng dẫn


6/22/2018 12:44:55 PM

Trưởng ban biên tập: Trần Anh Công- Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Kim Tân - Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương-ĐT:03203724190
Web: http://kt-thcskimtan.haiduong.edu.vn - Email: kt-thcskimtan@haiduong.edu.vn
30293515 92542 THCS Kim Tân Kim Thành
2018 22 6 6/22/2018